polska bip-logo
Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Szkoła Muzyczna

Już teraz można składać kwestionariusze kandydatów do PSM

Prosimy przesyłać kwestionariusze wyłącznie w formie elektronicznej na adres sekretariat@psm-strzelceop.pl do dnia 21 maja 2021 r.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (Art. 20 n pkt. 2 Ustawy o Systemie Oświaty).

Każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie o terminie i godzinie badania przydatności. 

logaCEA
logo-slider