polska bip-logo
Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Szkoła Muzyczna

Już teraz można składać kwestionariusze kandydatów do PSM

Kwestionariusze kandydatów można składać do 18 maja 2022 r.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie o terminie i godzinie badania przydatności. 

logaCEA
logo-slider