Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
               
w Strzelcach Opolskich
 


Zmiana terminu składania podań do PSM!

Wnioski o przyjęcie kandydata do szkoły można przysyłać drogą mailową do 13 sierpnia 2020 r.


 
Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W związku z obecną sytuacją wręczenie świadectw odbędzie się inaczej niz zwykle.
Zapraszamy uczniów po odbiór świadectw według harmonogramu przekazanego przez nauczycieli.
Prosimy o zabranie maseczek, a absolwentów prosimy dodatkowo o zabranie ze sobą długopisów.


Od dnia 01.06.2020 r. mozliwe są konsultacje z przedmiotu instrument główny dla uczniów kończących szkołę, którzy przystępują do egzaminu do szkoły muzycznej II stopnia. 
Szkoła artystyczna nie przewiduje konsultacji dla klas młodszych.
Konsultacje odbywają się tylko na wniosek złożony osobno przez Rodzica i Nauczyciela na dwa dni przed terminem oraz po złozeniu stosownych oświadczeń.
Prosimy zapoznać się z "Wewnętrzną procedurą przebywania na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelcach Opolskich.
Zmiana terminu składania podań do PSM!

Wnioski o przyjęcie kandydata do szkoły można przysyłać drogą mailową do 30 czerwca 2020 r.


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach 
zostało przedłużone do 24 maja br.

Rozporządzenie i inne informacje można znaleźć tutaj:


REKRUTACJA - WAZNE INFORMACJE

 •  W zakładce REKRUTACJA można pobrać wniosek o przyjęcie
do PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich.

 •  Wypełniony wniosek należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną
na adres sekretariat@psm-strzelceop.pl

 •  Wnioski można przysyłać do 30 czerwca 2020 r.

 •  Oryginały wniosków będzie można składać w sekretariacie szkoły
po powrocie nauki w szkole.

 •  Zaświadczenie lekarskie można przynosić w późniejszym terminie.

 •  Termin rekrutacji będzie ustalony w późniejszym czasie.Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 9 kwietnia 2020 r.
kształcenie na odległość w szkołach i placówkach 
zostało przedłużone do 26 kwietnia br.

więcej informacji tutaj :
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
w dniach od 9 do 14 KWIETNIA 2020 r. W dniach 9 i 10 kwietnia szkoły nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.
Dalsze informacje w kwestii organizacji szkół będą podawane na bieżąco.


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

W PSM I STOPNIA W STRZELCACH OPOLSKICH


          Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

        w związku z rozpoczęciem w naszej szkole kształcenia na odległość, od dnia 25 marca wdrażamy następujące                rozwiązania, informacje i wskazówki:

 1.   od dnia 25 marca wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym szkolnym planem nauczania
 2. nauczyciele ustalą z uczniami lub rodzicami formę zdalnego nauczania i kanał komunikacji (np. kontakt telefoniczny, e-mail, wiadomości w komunikatorach typu Messenger, WhatsApp, Skype)
 3. na zajęciach zdalnych będzie sprawdzana frekwencja uczniów, przy czym sposób jej egzekwowania zależeć będzie od przyjętej formy zdalnego nauczania i kanału komunikacji, o czym poinformują pedagodzy
 4. w trosce o równomierne obciążenie uczniów obowiązkami szkolnymi dyrektor zaleca nauczycielom odbywanie zajęć zgodnie z zatwierdzonym tygodniowym podziałem godzin, a gdy to jest niemożliwe, w porze ustalonej z rodzicami ucznia
 5. uczniowie i rodzice przekazują swoje potrzeby, prośby i sugestie bezpośrednio nauczycielom prowadzącym zajęcia
 6. w celu weryfikacji postępów ucznia oraz ich oceny nauczyciele mogą łączyć się z uczniem on-line za pomocą wymienionych wcześniej komunikatorów, zlecić uczniom przesłanie nagrań lub samodzielnie odrobionych zadań
 7. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zawiesza się egzaminy promocyjne i końcowe do odwołania (zgodnie z par. 13 pkt. 2 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 493)
 8. jednocześnie dyrekcja prosi rodziców/opiekunów prawnych uczniów o zachęcanie dzieci/młodzieży do kontaktu i współpracy z nauczycielem, oraz śledzenia aktualności na stronie PSM
 9.  w celu poszerzania wiedzy i umiejętności przez uczniów polecamy następujące strony internetowe:

       Informacje o wartościowych źródłach polecanych przez Centrum Edukacji Artystycznej można znaleźć poniżej:
Szanowni Państwo!


W związku z przedłużeniem okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
do dnia 10 kwietnia 2020 r.
zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


wprowadzam od dnia 25 marca 2020 r.
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Strzelcach Op.
kształcenie na odległość.


Informacje na temat zasad i formy kształcenia na odległość przekażą
dyrektor szkoły i nauczyciele prowadzący dane zajęcia
drogą telefoniczną lub elektroniczną.


Uwaga: Zarówno formy pracy zdalnej jak również monitorowania, mogą ulec modyfikacji lub zmianom w zależności od bieżącej sytuacji i potrzeb szkoły. 

Kontakt z sekretariatem i dyrektorem szkoły: 


77 461 36 58, 604 388 446


lub sekretariat@psm-strzelceop.pl


                                         
                                                                                                                       Dyrektor Szkoły
                                                                                                                       Tadeusz Widera     
                                                                  


W związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniach od 12 marca (czwartek) do 25 marca (środa) zajęcia zostają ZAWIESZONE.

O dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.


UWAGA

Drodzy Uczniowie

szkół objętych kwarantanną!

 

W związku z zagrożeniem zwracamy się z prośbą o pozostanie w domach do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Wasza nieobecność będzie usprawiedliwiona.


WSZELKIE WAŻNE INFORMACJE BĘDĄ PRZEKAZYWANE NA BIEŻĄCO


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I ORKIESTRA Z PANEM
ADRIANEM MASSELI
W DNIACH
04.03.2020 - 06.03.2020
ODWOŁANE

Informujemy, iż w związku z organizowanymi w naszej szkole
Regionalnymi Przesłuchaniami Centrum Edukacji Artystycznej
dzień 5 luty 2020 r.
jest wolny
od zajęć dydaktycznych


 2 i 3 STYCZNIA 2020 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
ZAJĘCIA KLASY  II/6 
Z PANIĄ
NATALIĄ NYKIEL
W DNIU 17.12.2019
ODWOŁANE
W czwartek 19.12.2019 uczniowie klasy II/6 przychodzą na
KONCERT KOLĘD o godz. 17:00 w ramach teorii w tym dniu.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

                    ZAJĘCIA Z PANIĄ
NATALIĄ NYKIEL
W DNIACH
18.11.2019 - 19.11.2019
ODWOŁANE
Z POWODU CHOROBYZAJĘCIA Z PANIĄ
ALEKSANDRĄ GARBAL
W DNIACH
18.11.2019 - 22.11.2019
ODWOŁANE
Z POWODU CHOROBYUWAGA!

Zmieniła się data

Szkolnego Konkursu o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki

Konkurs odbędzie się 4 listopada 2019 r.


ZAJĘCIA Z PANIĄ
MAŁGORZATĄ PENCKO
W DNIACH
17.10.2019 - 23.10.2019
ODWOŁANE
Z POWODU CHOROBY
ZAJĘCIA Z PANEM
JANEM WOJSZCZYKIEM
W DNIACH
07.10.2019 - 11.10.2019
ODWOŁANE
Z POWODU CHOROBY

ZAPRASZAM

NA ZEBRANIE RODZICÓW

1 X 2019 (wtorek) godz. 17:00
[sala koncertowa]

W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW DO RADY RODZICÓW

Dyrektor
Tadeusz Widera


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zapraszamy na Rozpoczęcie Roku Szkolnego

dnia 2 września o godzinie 16:00

na sali koncertowej
Informujemy, że na terenie Szkoły zostały wywieszone listy osób przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Strzelcach Opolskich
- do wglądu od 7:00 do 13:00.


Ponadto informacji na temat przyjęć udziela telefonicznie sekretariat szkoły w godzinach 9:00 - 13:00.
UWAGA!!!

Poniższa lista NIE JEST listą PRZYJĘTYCH do PSM!!!


OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘĆ DO 5 SIERPNIA 2019 r.