Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Strzelcach Opolskich

 


Prosimy o zapoznanie się z zasadami przebywania na terenie
PSM I st. w Strzelcach OpolskichZmiana terminu składania podań do PSM!

Wnioski o przyjęcie kandydata do szkoły można przysyłać drogą mailową do 30 czerwca 2020 r.


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach 
zostało przedłużone do 24 maja br.

Rozporządzenie i inne informacje można znaleźć tutaj:


REKRUTACJA - WAZNE INFORMACJE

 •  W zakładce REKRUTACJA można pobrać wniosek o przyjęcie
do PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich.

 •  Wypełniony wniosek należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną
na adres sekretariat@psm-strzelceop.pl

 •  Wnioski można przysyłać do 30 czerwca 2020 r.

 •  Oryginały wniosków będzie można składać w sekretariacie szkoły
po powrocie nauki w szkole.

 •  Zaświadczenie lekarskie można przynosić w późniejszym terminie.

 •  Termin rekrutacji będzie ustalony w późniejszym czasie.Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 9 kwietnia 2020 r.
kształcenie na odległość w szkołach i placówkach 
zostało przedłużone do 26 kwietnia br.

więcej informacji tutaj :
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
w dniach od 9 do 14 KWIETNIA 2020 r. W dniach 9 i 10 kwietnia szkoły nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.
Dalsze informacje w kwestii organizacji szkół będą podawane na bieżąco.


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

W PSM I STOPNIA W STRZELCACH OPOLSKICH


          Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

        w związku z rozpoczęciem w naszej szkole kształcenia na odległość, od dnia 25 marca wdrażamy następujące                rozwiązania, informacje i wskazówki:

 1.   od dnia 25 marca wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym szkolnym planem nauczania
 2. nauczyciele ustalą z uczniami lub rodzicami formę zdalnego nauczania i kanał komunikacji (np. kontakt telefoniczny, e-mail, wiadomości w komunikatorach typu Messenger, WhatsApp, Skype)
 3. na zajęciach zdalnych będzie sprawdzana frekwencja uczniów, przy czym sposób jej egzekwowania zależeć będzie od przyjętej formy zdalnego nauczania i kanału komunikacji, o czym poinformują pedagodzy
 4. w trosce o równomierne obciążenie uczniów obowiązkami szkolnymi dyrektor zaleca nauczycielom odbywanie zajęć zgodnie z zatwierdzonym tygodniowym podziałem godzin, a gdy to jest niemożliwe, w porze ustalonej z rodzicami ucznia
 5. uczniowie i rodzice przekazują swoje potrzeby, prośby i sugestie bezpośrednio nauczycielom prowadzącym zajęcia
 6. w celu weryfikacji postępów ucznia oraz ich oceny nauczyciele mogą łączyć się z uczniem on-line za pomocą wymienionych wcześniej komunikatorów, zlecić uczniom przesłanie nagrań lub samodzielnie odrobionych zadań
 7. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zawiesza się egzaminy promocyjne i końcowe do odwołania (zgodnie z par. 13 pkt. 2 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 493)
 8. jednocześnie dyrekcja prosi rodziców/opiekunów prawnych uczniów o zachęcanie dzieci/młodzieży do kontaktu i współpracy z nauczycielem, oraz śledzenia aktualności na stronie PSM
 9.  w celu poszerzania wiedzy i umiejętności przez uczniów polecamy następujące strony internetowe:

       Informacje o wartościowych źródłach polecanych przez Centrum Edukacji Artystycznej można znaleźć poniżej:
Szanowni Państwo!


W związku z przedłużeniem okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
do dnia 10 kwietnia 2020 r.
zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


wprowadzam od dnia 25 marca 2020 r.
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Strzelcach Op.
kształcenie na odległość.


Informacje na temat zasad i formy kształcenia na odległość przekażą
dyrektor szkoły i nauczyciele prowadzący dane zajęcia
drogą telefoniczną lub elektroniczną.


Uwaga: Zarówno formy pracy zdalnej jak również monitorowania, mogą ulec modyfikacji lub zmianom w zależności od bieżącej sytuacji i potrzeb szkoły. 

Kontakt z sekretariatem i dyrektorem szkoły: 


77 461 36 58, 604 388 446


lub sekretariat@psm-strzelceop.pl


                                         
                                                                                                                       Dyrektor Szkoły
                                                                                                                       Tadeusz Widera     
                                                                  


W związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniach od 12 marca (czwartek) do 25 marca (środa) zajęcia zostają ZAWIESZONE.

O dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.


UWAGA

Drodzy Uczniowie

szkół objętych kwarantanną!

 

W związku z zagrożeniem zwracamy się z prośbą o pozostanie w domach do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Wasza nieobecność będzie usprawiedliwiona.


WSZELKIE WAŻNE INFORMACJE BĘDĄ PRZEKAZYWANE NA BIEŻĄCO


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I ORKIESTRA Z PANEM
ADRIANEM MASSELI
W DNIACH
04.03.2020 - 06.03.2020
ODWOŁANE

Informujemy, iż w związku z organizowanymi w naszej szkole
Regionalnymi Przesłuchaniami Centrum Edukacji Artystycznej
dzień 5 luty 2020 r.
jest wolny
od zajęć dydaktycznych


 2 i 3 STYCZNIA 2020 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
ZAJĘCIA KLASY  II/6 
Z PANIĄ
NATALIĄ NYKIEL
W DNIU 17.12.2019
ODWOŁANE
W czwartek 19.12.2019 uczniowie klasy II/6 przychodzą na
KONCERT KOLĘD o godz. 17:00 w ramach teorii w tym dniu.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

                 ZAJĘCIA Z PANIĄ
NATALIĄ NYKIEL
W DNIACH
18.11.2019 - 19.11.2019
ODWOŁANE
Z POWODU CHOROBYZAJĘCIA Z PANIĄ
ALEKSANDRĄ GARBAL
W DNIACH
18.11.2019 - 22.11.2019
ODWOŁANE
Z POWODU CHOROBYUWAGA!

Zmieniła się data

Szkolnego Konkursu o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki

Konkurs odbędzie się 4 listopada 2019 r.


ZAJĘCIA Z PANIĄ
MAŁGORZATĄ PENCKO
W DNIACH
17.10.2019 - 23.10.2019
ODWOŁANE
Z POWODU CHOROBY
ZAJĘCIA Z PANEM
JANEM WOJSZCZYKIEM
W DNIACH
07.10.2019 - 11.10.2019
ODWOŁANE
Z POWODU CHOROBY

ZAPRASZAM

NA ZEBRANIE RODZICÓW

1 X 2019 (wtorek) godz. 17:00
[sala koncertowa]

W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW DO RADY RODZICÓW

Dyrektor
Tadeusz Widera


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zapraszamy na Rozpoczęcie Roku Szkolnego

dnia 2 września o godzinie 16:00

na sali koncertowej
Informujemy, że na terenie Szkoły zostały wywieszone listy osób przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Strzelcach Opolskich
- do wglądu od 7:00 do 13:00.


Ponadto informacji na temat przyjęć udziela telefonicznie sekretariat szkoły w godzinach 9:00 - 13:00.
UWAGA!!!

Poniższa lista NIE JEST listą PRZYJĘTYCH do PSM!!!


OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘĆ DO 5 SIERPNIA 2019 r.