Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Strzelcach Opolskich

 


  
Więcej informacji w zakładce Rekrutacja