polska bip-logo
Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Historia szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelcach Opolskich powstała na bazie istniejącego już od 1963 roku Społecznego Ogniska Muzycznego, które osiągało bardzo dobre wyniki dydaktyczno - artystyczne i prowadziło szeroko zakrojoną działalność w krzewieniu kultury muzycznej w swoim środowisku. Dzięki energicznym staraniom ówczesnego kierownika SOM Henryka Kosta jak również Urzędu Miasta i Gminy w Strzelcach Op., przekazano na potrzeby PSM budynek Zakładowego Domu Kultury należącego do Śląskich Zakładów Przemysłu Wapienniczego. Po otrzymaniu kluczy natychmiast przystąpiono do modernizacji i przystosowania budynku do warunków szkolnych.

Na podstawie Uchwały  Ministra  Kultury i  Sztuki  otwarcie  PSM  nastąpiło dnia 1 września 1977 roku, a jej pierwszym dyrektorem został  Henryk Kost.
Naukę rozpoczęto w następujących klasach:
fortepianu, akordeonu, skrzypiec, gitary, instrumentów dętych drewnianych i blaszanych oraz perkusji.
Zainteresowanie nauką w Szkole Muzycznej z roku na rok stawało się coraz większe. Wraz ze wzrastającą liczbą dzieci chętnych do nauki gry na instrumencie wzrastała również liczba nauczycieli prowadzących zajęcia. Wiosną roku 1983 Dyrektor powołał do życia szkolną orkiestrę dętą, w skład  której wchodzili uczniowie i absolwenci szkoły.
Przez cały czas opiekunem i dyrygentem orkiestry był Dyrektor Henryk Kost.
Na uwagę zasługuje fakt, że na wszystkich występach w szeregach orkiestry zasiadali także nauczyciele uczący gry na instrumentach dętych.
Od samego początku istnienia szkoły uczniowie zajmowali czołowe lokaty i wyróżnienia na przesłuchaniach i konkursach na szczeblu wojewódzkim, brali również udział w nagraniach do Radia Opolskiego.
Szkolna orkiestra została nawet zaprezentowana w niedzielnym odcinku “Teleranka w TVP”.
W roku 1987 swoją pracę w szkole zakończył Pan Henryk Kost i jego obowiązki przejęła Maria Hayn. W latach 1988-1990 kolejnym dyrektorem  szkoły został Władysław Staden.
Od stycznia 1991 roku stanowisko to objął Tadeusz Widera.
Szkoła posiada bardzo piękną i dużą salę koncertową co umożliwiło  organizowanie w ostatnich latach warsztatów i Makroregionalnych Przesłuchań CEA I i II stopnia.
W szkole oprócz zajęć teoretycznych i indywidualnych na instrumentach prowadzone są zajęcia zespołowe takie jak : kwartet akordeonowy, zespół kameralny, perkusyjny, gitarowy, chór i orkiestra dęta . Ponadto uczniowie klas I- III  przygotowują bardzo ciekawe układy rytmiczno-taneczne, które wykonują na szkolnych koncertach.
Powyższe zespoły bardzo często występują w regionie opolskim ( dożynki,  Dni  Ziemi Strzeleckiej, konkursy, przeglądy itp.)
Szkoła bardzo dobrze wyposażona jest w sprzęt i instrumenty muzyczne.

Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Strzelcach Opolskich do czerwca 2014 ukończyło już 838 absolwentów.
Wielu z nich kontynuuje naukę w szkołach muzycznych II stopnia w : Opolu, Gliwicach, Bytomiu, Katowicach oraz Akademiach Muzycznych.
Znacząca część z nich została zawodowymi muzykami oraz pedagogami.
Wśród nich jest Bernard Maseli, wybitny  muzyk i pedagog  instrumentów perkusyjnych - laureat Lauru Ziemi Strzeleckiej.

 

20.04.2013 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia otrzymała z rąk Kapituły Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka- " Laur Ziemi Strzeleckiej" w kategorii działalność wychowawcza, uroczyście wręczona na ręce Dyrektora Szkoły w Domu Kultury w Strzelcach Opolskich

logaCEA
logo-slider