Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Strzelcach Opolskich

 
   AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY      TERMINARZ IMPREZTERMINARZ IMPREZ

SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH

W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


PSM I St. STRZELCE OPOLSKIE26. II. 2019

Próbny test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

(kl. VI/6 i IV/4)

28. II. 2019

Warsztaty szkolne chóru

01. III. 2019

Popis klasy fortepianu p. Aleksandry Garbal

05. III. 2019

Próbny test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

(kl. VI/6 i IV/4)

11. III. 2019

Warsztaty klasy saksofonu – ZPSM Katowice

18. III. 2019

Popis klasy fortepianu dodatkowego

19. III. 2019

Ogólnopolski test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

(kl. VI/6 i IV/4)

21. III. 2019

Popis klasy fortepianu p. Beaty Szendzielorz

25. III. 2019

KONCERT WIOSENNY

29. III. 2019

Popis klasy fortepianu p. Aleksandry Garbal

01. IV. 2019

Przegląd pianistyczny i warsztaty – PSM Brzeg

01. IV. 2019

Warsztaty szkolne chóru

11. IV. 2019

III Przegląd Uczniów Klas Rytmiki Szkół Muzycznych Regionu Opolskiego – PSM Opole

11. IV. 2019

KONCERT KOMPOZYTORSKI (kompozycje: A. Garbal,

C. Chaminde, S. Czarnecki, M. Kopczyński, B. Riemer)

15. IV. 2019

Egzamin promocyjny techniczny klas fortepianu (II-V)

16. IV. 2019

Egzamin końcowy techniczny klas fortepianu (VI/6 i IV/4)

18-23. IV. 2019

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

26. IV. 2019

Popis klasy fortepianu p. Aleksandry Garbal

29-30. IV. i
02. V. 2019

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

08. V. 2019

Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do PSM

09. V. 2019

Przegląd Chórów Szkół Muzycznych Regionu Opolskiego – warsztaty PSM Opole

13. V. 2019

Egzamin końcowy techniczny klasy akordeonu, skrzypiec i gitary 

(VI/6 i IV/4)

15. V. 2019

Egzamin końcowy tehcniczny klas instrumentów dętych drewnianych, blaszanych oraz perkusji (VI/6 i IV/4)

15. V. 2019

Warsztaty klas gitary Regionu Opolskiego – PSM Namysłów

16. V. 2019

Warsztaty naucz. klas puzonu, tuby i sakshornu –

PSM Tarnowskie Góry

20-21. V. 2019

Badanie przydatności kandydatów do PSM

22. V. 2019

Sprawdzian ustny z kształcenia słuchu i audycji muzycznych (kl. VI/6)

23. V. 2019

Popis klasy fortepianu p. Aleksandry Garbal

27. V. 2019

Egzamin promocyjny techniczny klas instrumentów dętych drewnianych

28. V. 2019

Sprawdzian ustny z kształcenia słuchu i audycji muzycznych (kl. IV/4)

29. V. 2019

Egzamin promocyjny klas instrumentów dętych blaszanych

30. V. 2019

Popis klasy fortepianu dodatkowego

03. VI. 2019

VIII Turniej Pisania Dyktand Klas III Regionu Opolskiego i Śląskiego – PSM Opole

03. VI. 2019

Egzamin promocyjny klas fortepianu (I-V)

04. VI. 2019

Egzamin promocyjny klasy skrzypiec

05. VI. 2019

Egzamin promocyjny repertuarowy klas instrumentów dętych drewnianych

05. VI. 2019

Egzamin promocyjny klasy akordeonu

06. VI. 2019

Egzamin promocyjny klasy gitary

07. VI. 2019

Egzamin promocyjny klasy perkusji

10. VI. 2019

Egzamin końcowy klas instrumentów dętych, akordeonu i perkusji (VI/6 i IV/4)

11. VI. 2019

Egzamin końcowy klas fortepianu, skrzypiec i gitary

(VI/6 i IV/4)

12. VI. 2019

Konferencja Rady Pedagogicznej

17. VI. 2019

Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej

21. VI. 2019

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego i Koncert Absolwentów