';

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Strzelcach Opolskich

 
   AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY      REKRUTACJA


 

Państwowa Szkoła  Muzyczna I Stopnia

w  Strzelcach Opolskich

ul. Matejki 1

Tel.77 4613658

e-mail: sekretariat@psm-strzelceop.pl

www.psm-strzelceop.pl

 

OGŁASZA  WPISY

 

 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Dnia  23 i 24 maja 2016  od  godz. 15.00

 

  • Do  klasy  I  o sześcioletnim cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym  kończy co najmniej 5 lat  oraz  nie więcej niż 10 lat
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia   -  obowiązkowo.


Kandydat kończący w bieżącym roku kalendarzowym 5 lat jest zobowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

  • Do  klasy  I o czteroletnim cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym  ukończył 8 lat i nie przekroczył 16 roku życia
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia   -  obowiązkowo.


Warunkiem przyjęcia do PSM I stopnia  jest otrzymanie pozytywnego wyniku z badania przydatności do nauki w szkole muzycznej oraz wolnego miejsca na danym instrumencie.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej badane są:

- słuch wysokościowy, harmoniczny,  poczucie rytmu, umiejętność zaśpiewania piosenki, pamięć muzyczna.

 Jednocześnie informujemy, że nauka w naszej szkole odbywa się na  następujących  instrumentach:

  • fortepian, skrzypce, akordeon,  gitara, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon,  trąbka, waltornia, puzon, tenor, tuba oraz instrumenty perkusyjne.

 

Termin składania zgłoszeń   -   do dnia 17  maja  2016 r.


Sekretariat szkoły wydaje kwestionariusze oraz udziela informacji w  godzinach  od  8.00  do  18.00  -  od poniedziałku do piątku.

Kwestionariusze do pobrania na stronie internetowej: www.psm-strzelceop.pl

Szkoła proponuje uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych do badań przydatności do nauki w szkole.


Zajęcia odbędą się:  18.05.2016 w godzinach od 16-17