Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Strzelcach Opolskich

 
   AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY      LAUR ZIEMI STRZELECKIEJ

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelcach Opolskich, z rąk Kapituły otrzymała 20.04.2013  Laur Ziemi Strzeleckiej  za rok 2012 w kategorii „Wychowanie”.
Nasza szkoła  od  wielu lat jest placówką edukacyjną i ośrodkiem krzewienia kultury muzycznej.
Nasi absolwenci  są naszą dumą, dlatego wyróżnienie , które otrzymaliśmy na ręce Pana Dyrektora Tadeusza Widery było dla nas bardzo znaczące.
Cieszymy się , że praca naszych pedagogów i wysiłek pozostałej kadry - włożony w funkcjonowanie  placówki  został doceniony.  
Fakt otrzymania takiej nagrody nie tylko nobilituje, ale zachęca do dalszej pracy.Opr. J.KnopikPan Dyrektor Tadeusz Widera odbierający Laur


Pan Dyrektor z Laureatami Lauru Ziemi Strzeleckiej